Nový rok, nová výzva

Nový rok je čas, kedy môžete skúsiť veci robiť lepšie. Ľudia si načnajčastejšiesi dávajú predsavzatia v súvislosti s chudnutím či zrušenie rôznych zlozvykov. No novoročné predsavzatia by mali byť súčasťou aj rôznych firiem a spoločnosti. Takisto spoločnosť Schoeller Allibert stavila na novoročné predsavzatie, ktoré bude mať dopad najmä na životné prostredie. Presvedčenie Schoeller Allibert pozostáva […]

Nový rok je čas, kedy môžete skúsiť veci robiť lepšie. Ľudia si načnajčastejšiesi dávajú predsavzatia v súvislosti s chudnutím či zrušenie rôznych zlozvykov. No novoročné predsavzatia by mali byť súčasťou aj rôznych firiem a spoločnosti. Takisto spoločnosť Schoeller Allibert stavila na novoročné predsavzatie, ktoré bude mať dopad najmä na životné prostredie. Presvedčenie Schoeller Allibert pozostáva zo záväzku poskytnúť spotrebiteľom tie najlepšie plastové obaly v obalovom priemysle, ale takisto myslieť aj na životné prostredie. Preto sa Schoeller Allibert zaväzuje používať opakovane recyklovateľné plasty a naďalej zlepšovať a prinášať inovácie do odvetvia plastových prepraviek a kontajnerov.

plastové prepravky

Naďalej sa budú zameriavať na požiadavky v oblasti trhu. Určite ste už postrehli, že plastový odpad je čoraz viac riešený aj vo svete. Množstvo plastových obalov sa vyhadzuje a znehodnocuje, zatiaľ čo je možná ich opätovná recyklácia a použitie. EU prijala nové nariadenie v oblasti plastových obalov, ktoré sú určené na styk s potravinami. Chcú podporiť opätovné použitie takýchto plastových obalov a spoločnosť Schoeller Allibert sa zaviazala k recyklácii takýchto produktov. Základom je zavedenie recyklácie produktových slučiek v uzavretom reťazci. Čo to znamená? Výrobca, v tomto prípade spoločnosť Schoeller Allibert je schopná odkúpiť od zákazníkov rôzne prepravky, ktoré už sú staré a používané a recyklovať ich do podoby nových prepraviek.

predsavzatie

Tieto prepravky však budú odkupovať a znovu ponúkať tomu istému zákazníkovi a takisto musí byť dodržané to isté použitie. Z toho vyplýva, že ak zákazník ponúkne starú prepravku, ktorá bola používaná na chlieb, na chlieb budem musieť využívať aj novú prepravku. Viacero spoločnosti by sa mala zamyslieť nad možnosťou recyklácie plastových obalov. Spoločnosť Schoeller Allibert je jedna z malá, ktorá ma záväzok používať plastové obaly na opätovné použitie. Navštívte internetovú stránku schoellerallibert.com a dozviete sa viac o Novoročnom predsavzatí spoločnosti https://www.schoellerallibert.com/sk/novinky/novoron-predsavzatie-spolonosti-schoeller-allibert-splni-a-prekona-vae-oakvania.