Čakry v tantre

Tantrizmus alebo tantra je starodávne učenie darovania masáží, ktoré sa nesú v znamení intimity, erotiky, lásky, nehy, dotykov, pohybov a pohľadov. Tantrické masáže sú obľúbeným spôsobom relaxácie a meditačných cvičení, ktoré v sebe kombinujú to najlepšie zo všetkých doteraz známych masáží. Majú dlhú históriu a zaujímavé učenie. Tantrizmus je filozofický smer a náboženstvo zároveň, umenie, […]

Tantrizmus alebo tantra je starodávne učenie darovania masáží, ktoré sa nesú v znamení intimity, erotiky, lásky, nehy, dotykov, pohybov a pohľadov. Tantrické masáže sú obľúbeným spôsobom relaxácie a meditačných cvičení, ktoré v sebe kombinujú to najlepšie zo všetkých doteraz známych masáží. Majú dlhú históriu a zaujímavé učenie. Tantrizmus je filozofický smer a náboženstvo zároveň, umenie, učenie a hra so zmyslami. Masáže tohto erotického typu pomáhajú účinne stimulovať celé telo bez výnimky akéhokoľvek vynechaného miesta a pomáhajú pri prekrvovaní.

pár

Okrem toho kladú dôraz aj na duchovno a spiritualitu človeka, čo znamená, že jedným z cieľom tantrickej masáže je vnímanie čakier a prúdenia životodarnej sexuálnej energie. Pre tých, ktorí sa neorientujú v tejto sfére; čakry sú akési pomyselné, predpokladané miesta určenia, v ktorých dochádza k spojeniu medzi fyzickým a astrálnym telom daného človeka. Každý z nás disponuje týmito čakrami, teda akýmisi energetickými centrami, ktoré sú kľúčovými miestami napríklad v tradičnej čínskej medicíne, ezoterických náukách, ale i v náboženstvách ako tantrizmus a budhizmus s hinduizmom, z ktorého tantrizmus vychádza a z ktorých prebral množstvo výrokov a učení.

pár

Taktiež sú čakry neodmysliteľnou súčasťou tradičnej meditačnej techniky – jógy, ktorá sa zameriava na to, aby človek dokázal vnímať svoje telo, svoj dych, tlkot srdca a aby sa naučil poznávať a objavovať hranice svojho fyzického tela. O čakrách sa môžete dočítať predovšetkým v textoch východného pôvodu, ako napríklad India či Tibet. Práve zdroje objavené v týchto miestach uvádzajú, že každý jeden človek má v sebe sedemdesiatdvatisíc až tristopäťdesiattisíc čakier, ktoré sa zoskupujú do sedem hlavných energetických centier. Každé z týchto centier má svoje trvalé a nemenné miesto na tele.