Získavanie a vzťahy s investormi

Pre každú spoločnosť, ktorá chce na trhu zaujať svoje miesto sú investori dôležití. Jednoducho povedané vďaka investorom môže spoločnosť napredovať a rozvíjať sa. Samozrejme výhody z toho plynú aj samotným investorom. Na začiatku je najťažší proces získania investorov na svoju stranu, získať si ich. Cieľom je vysvetliť, predstaviť im svoju víziu, poslanie spoločnosti, podložiť to […]

Pre každú spoločnosť, ktorá chce na trhu zaujať svoje miesto sú investori dôležití. Jednoducho povedané vďaka investorom môže spoločnosť napredovať a rozvíjať sa. Samozrejme výhody z toho plynú aj samotným investorom. Na začiatku je najťažší proces získania investorov na svoju stranu, získať si ich. Cieľom je vysvetliť, predstaviť im svoju víziu, poslanie spoločnosti, podložiť to číslami, aby bolo zjavné, že projekt má budúcnosť a možnosť umiestniť sa a prosperovať na trhu. Určité rizika podnikania, samozrejme vždy existujú, ale určitej časti sa vieme vyvarovať, alebo sa na ne pripraviť.

investor

Toto všetko by malo byť obsahom našej prezentácie pri získavaní investorov pre svoj projekt, alebo existujúcu spoločnosť. Investori môžu mať rôzne ciele investovania svojich peňažných prostriedkov. Rozhodujú sa napríklad pre odvetvie, lokalitu, alebo na základe výnosov, ktoré im z investície plynú. Akú mieru pripisuje investor jednotlivým kritériám je už veľmi individuálne, práve pre to, našou úlohou pri prezentácií našej spoločnosti je rozpracovanie všetkých oblastí podrobne, zrozumiteľne a presvedčivo. Po získaní investorov pre svoj projekt je veľmi dôležité udržiavanie vzťahov s investormi Schoellerallibert.

prezentácia

Starať sa o vzájomné vzťahy a dôveru môžeme najmä pravidelnou informovanosťou našich investorov ohľadom diania v spoločnosti. Pripravujeme reporty na mesačnej, alebo štvrťročnej báze a môžeme pripraviť aj prezentácie s ďalším smerovaním spoločnosti, nejakou formou plánov. Aj investori majú právo zasahovať do dôležitých rozhodnutí v podnikaní. Sú cennou súčasťou každej spoločnosti a rovnako patria do firemnej rodiny. Vďaka nim môžeme dosahovať svoje ciele, vytvárať komfortné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, ktoré je udržateľné s možnosťou kariérneho rastu a zaujímať svoje postavenie na trhu po celom svete.