Téma, ktoré nám vyhovuje

Najdôležitejšie a zároveň najťažšie časť akú má diplomová práca je výber témy. Musíme si zvoliť tému, ktorá nám bude vyhovovať, bude súvisieť s naším odborom a bude zamerané na špecializáciu, ktoré by sme sa chceli v budúcnosti venovať. O téme môže rozhodovať už téma bakalárskej úlohy, ktoré stačí len podrobnejšie rozobrať a analyzovať. Výber témy […]

Najdôležitejšie a zároveň najťažšie časť akú má diplomová práca je výber témy. Musíme si zvoliť tému, ktorá nám bude vyhovovať, bude súvisieť s naším odborom a bude zamerané na špecializáciu, ktoré by sme sa chceli v budúcnosti venovať. O téme môže rozhodovať už téma bakalárskej úlohy, ktoré stačí len podrobnejšie rozobrať a analyzovať. Výber témy by sa nemal nechať na poslednú chvíľu, pretože čím menej máme času, tým chceme vymyslieť niečo jednoduchšieho a náhle zistíme, že témy, ktoré by nás zaujímali, už nám niekto vzal a zostalo len to, čo nás nezaujíma, alebo nebaví. Napísaniu tohto zadania nie je jednoduchou záležitosťou, a keby sme ju robili ešte s nezáujmom, tým by to bolo pre nás horšie.

Jedinečná inšpirácie

Výber témy má niekoľko možností. Môžeme sa pozrieť na zoznam tém, ktoré ponúkajú katedry a včas si ho u obstarávateľa zarezervovať. Tiež sa témami môžeme len inšpirovať a vytvoriť tému len s podobným princípom. Samozrejme môžeme vymyslieť svoje jedinečné tému, ktoré bude obsahovať naša diplomová práca a ku ktorému si vyberieme konzultanta a danú tému s ním budeme konzultovať a následne keď sa zhodneme na požiadavkách, začneme písať. Na niektorých univerzitách musíme podať žiadosť o schválenie vlastného téme.